ŽRS: Povećanjem plata do sprečavanja odlaska kadra

96
Iz Željeznica Republike Srpske /ŽRS/ saopštili su da se izmjenama internih opštih akata, koje su prethodno dostavljene na mišljenje sindikatu, a tiču se povećanja plata rukovodiocima srednjeg ranga, ne vrši diskriminacija, već nastoji da se zaustavi ili uspori trend odlaska ovog kadra.
ŽRS negiraju i ocjenjuju kao tendenciozne medijske istupe pojedinih sindikata, u kojima se ostavlja utisak da je riječ o nekom tajnom dokumentu ili projektu Uprave Željeznica, koji ima za cilj rušenje prava radnika ili abnormalno povećanje plata rukovodiocima.
“Nakon neuspjeha u pregovorima sa reprezentativnim sindikatima u vezi sa potpisivanjem pojedinačnog kolektivnog ugovora, ispunili smo svoju zakonsku obavezu, te je Nadzorni odbor ŽRS 22. februara donio Pravilnik o radu, koji je na snagu stupio 3. marta”, navedeno je u saopštenju.
O nacrtu Pravilnika prethodno su pribavljena i pisana mišljenja svih sindikata, kako je to propisano Zakonom o radu.
“U tom pravilniku sastavni dio su tabele sa utvrđenim koeficijentima i dodacima na platu, uključujući rukovodeći kadar, kao i u posljednjem, od Uprave predloženom Pravilniku o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, koji sada u medijskim istupima spore predstavnici Samostalnog sindikata transportne djelatnosti /STD/”, poručili su iz ŽRS.
Iz ovog preduzeća pojasnili su da je riječ o internom opštem aktu “Željeznica Srpske” koji je na snazi, ali da, govoreći o platama, još nije u punoj primjeni s obzirom na to da se u skladu sa dinamikom primjene nove sistematizacije radnih mjesta još ne izdaju novi ugovori o radu, dok ne budu sprovedeni svi planirani interni postupci raspoređivanja i utvrđivanja tehnološkog viška radnika.
U saopštenju ŽRS navedeno je da nacrt pravilnika o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu nije skriveni dokument jer je svim sindikatima dostavljen na izjašnjenje 21. juna, a Samostalni sindikat STD-a je svoje pisano mišljenje na dokument dostavio 10. jula.
Pravilnik o radu ŽRS predviđa izvjesno povećanje plata za rukovodioce srednjeg ranga – direktore sektora i šefove sekcija i službi, ali ne i za članove Uprave, kojima plate ostaju na istom, nešto nižem nivou u odnosu na period prije donošenja Pravilnika, ali u okvirima koje je Vlada Republike Srpske odredila za direktore i članove uprava javnih preduzeća.
Navedenim dokumentom nije došlo do povećanja broja rukovodilaca, već je ukinut određen broj rukovodećih radnih mjesta u odnosu na prethodno stanje. Iz ŽRS kažu da osnovna plata direktora sektora u preduzeću iznosi 1.027 KM, a planirani raspon plata prema novom Pravilniku o radu za rukovodeće mjesto tog nivoa kreće se od 1.224 do 1.388 KM.
Osnovna plata direktora sekcije – sada sistematizovano radno mjesto šef sekcije, iznosi 995 KM, a planirano je povećanje na 1.020 KM.
Osnovna plata šefa službe u sektoru sada iznosi 964,80 KM, a novim Pravilnikom o radu planiran je iznos od 924,60 do 1.008 KM. Poseban iznos određen je za šefa Službe za informisanje koji obavlja i poslove glavnog i odgovornog urednika i službenika za odnose sa javnošću, te je u skladu sa posebnom ulogom i zakonskom odgovornosti za njega planirana osnovna plata u iznosu od 1.170 KM. Iz ŽRS su pojasnili da je Uprava ovim prijedlogom željela da ispravi dosadašnji status i potcijenjenost srednjeg nivoa rukovodilaca u sistemu preduzeća.
“Smatramo da predložene visine osnovnih plata za rukovodeća radna mjesta za koja se zahtjeva višegodišnje radno iskustvo, fakultetsko obrazovanje, te sa sobom nose odgovornost i obaveze, u ovom predloženom nivou nisu adekvatne, ali se vodilo računa o trenutnom stanju u ŽRS”, navedeno je u saopštenju, prenose agencije.
PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!