Poziv za korisnike gradskih prostora da zaostali PDV plate na rate

294

Gradska uprava poziva korisnike poslovnih prostora u gradskom vlasništvu koji imaju zaostala dugovanja za neplaćeni porez na dodatu vrijednost (PDV), da podnesu prijavu za sklapanje ugovora o odgođenom plaćanju duga pod veoma povoljnim uslovima. 

Javni poziv o odgođenom plaćanju duga prema Gradu raspisan je danas, i korisnici prostora koji nisu izmirili dug za PDV nastao do 30. juna 2017. godine, mogu da do 11. septembra podnesu prijavu za odgođeno plaćanje.

Dug će moći biti izmirivan najduže do pet godina, zataezne kamate biće otpisane, mjesečna rata neće moći biti manja od 10 KM, a datum dospijeća rate je do 10-og u mjesecu, za prethodni mjesec, s tim da prva rata dospijeva 10-og u narednom mjesecu, nakon potpisivanja ugovora o odgođenom plaćanju.

Prijava se podnosi u pismenoj formi na adresu Gradske uprave Grada Banja Luka, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i treba da sadrži: naziv i adresu podnosioca prijave, JIB/PIB i žiro račun podnosioca, iznos duga PDV-a prema Gradu nastalog do 30. juna 2017. godine i prijedlog podnosioca prijave o periodu plaćanja duga na rate – broj rata.

U slučaju neplaćanja tri mjesečne rate po ugovoru o odgođenom plaćanju, ugovor o odgođenom plaćanju se smatra raskinutim, preostali dug dospijeva u cjelosti za naplatu,  a dužnik gubi pravo na otpis kamata.

Naime, ova pogodnost korisnicima gradskih prostora omogućena je donošenjem Odluke o odgođenom plaćanju duga prema Gradu Banjoj Luci na sjednici Skupštine Grada 20. i 21. jula.

Podsjećamo da više desetina korisnika gradskih prostorija Gradu, prema posljednjim podacima, po osnovu neplaćenog PDV-a duguju 1,15 miliona KM, odnosno gotovo jedan odsto ovogodišnjeg budžeta.

Već duži niz godina, brojni korisnici gradskih prostora, koji su im dodijeljeni na besplatno korištenje, suočavaju se sa velikim računima za PDV, koji je Grad, u njihovo ime, uredno uplaćivao prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO). Prema dosadašnjim pravilima, korisnici tih prostora su Gradu trebali taj iznos naknadno refundirati, međutim, veliki broj njih nije to činio, što je, na kraju, dovelo do velikih zaostalih dugovanja.

Suočena sa ovim problemom, nova gradska administracija je promijenila sistem izdavanja gradskih prostora, u pokušaju da smanji obeveze na osnovu velikih računa PDV i tako omogući normalan rad desetinama organizacija i udruženja od opšteg interesa, koje ih sada koriste.

S tom namjerom, svi korisnici besplatnih prostora sada potpisuju nove ugovore pod izmijenjenim uslovima nakon čega će im biti znatno smanjenja izdvajanja za PDV.

Uporedo s tim, gradske vlasti nastoje da riješe problem zaostalih obaveza zbog čega je odlučeno da se svim korisnicima, koji imaju dugovanja po ovom osnovu, ponudi da nastali dug izmiruju na odgođeno plaćanje, i to pod veoma povoljnim uslovima.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!