Poziv organizacijama civilnog društva/NVO za predaju projekata

216

Grad Banja Luka u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedninjenih nacija (UNDP) danas je raspisao javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladnim organizacijama za predaju prijedloga projekata u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOad).

Poziv se odnosi na sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz BiH da dostave prijedloge projekata, koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Banja Luka iz sljedećih prioritetnih oblasti: zaštita prava djece; zaštita prava osoba sa invaliditetom; razvoj i promocija turističke ponude i zaštita okoline.

Iznosi sredstava za odobrene projekte biće od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM. Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest do 12 mjeseci. Izabrani projekti treba da se  realizuju u periodu od decembra 2017. do decembra 2018. godine.

Učešće u ovom  javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sva formalno registrovana društva odnosno organizacije, u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH, s tim da projekte moraju realizovati na teritoriji grada Banje Luke.

Dokumentacija za prijavu na poziv može se preuzeti od 14. septembra do 12. oktobra 2017. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org ; lana.matic@banjaluka.rs.ba  i natasa.bastinac@banjaluka.rs.ba  ili lično preuzimanjem u Gradskoj upravi Banja Luka, kancelarija br. 26 i 27.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na internet stranicama: www.ba.undp.org, i www.banjaluka.rs.ba.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ biće održan u Domu omladine u Banjoj Luci  27. septembra, u periodu od 10 do 12 časova. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 9. oktobra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Prijavni set kojeg čine tri primjerka obavezne dokumentacije i jedan primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku, te jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 časova na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat: Gradska uprava Grada Banja Luka,  Trg srpskih vladara 1, kancelarija br. 14, 78000 Banja Luka.
Rok za predaju aplikacija je 12. oktobar 2017. godine do 15 časova.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!