Srpska dobija zakon o registru pedofila

231

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec rekao je danas na konferenciji za medije u Banjaluci da je resorno ministarstvo imalo obavezu u skladu sa Krivičnim zakonikom da pristupi izradi Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorišćavanja djece.

– Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske odlučili su da propis koji će regulisati ovu oblast bude u formi zakonskog akta – rekao je Zec na konfrenciji za medije u Banjaluci, dodavši da je izrađena radna verzija nacrta ovog zakona.

Predsjednik Radne grupe za izradu Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorišćavanja djece, Ivanka Marković rekla je da je ovaj zakonski akt dugo očekivan, ali da se njegovoj izradi nije moglo pristupiti prije sticanja zakonskih uslova koji su nastupili tek usvajanjem Krivičnog zakonika.

– Krivični zakonik je propisao registar za ovu kategoriju lica. Bilo bi pogrešno reći da evidencije do sada nije bilo, jer ona postoji u okviru kaznene evidencije i internih evidencija okružnih sudova, odnosno u okviru opšte evidencije – rekla je ona.

Markovićeva je rekla da je u pitanju radna verzija nacrta zakona koju će razmatrati dalje instance.

– Riječ je o idejama koje se smatraju opravdanim i neophodnim. Cilj je zaštita djece i sprečavanje lica koja su počinila krivično djelo da ga počine ponovo – naglasila je ona.

Markovićeva je rekla da će podaci koji će biti unoseni u registar omogućiti potpuno identifikovanje pomenutih lica, te da će registar voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

– Upis podataka će se vršiti na osnovu informacija iz pravosnažne presude, odnosno postojeće evidencije za lica koja su presuđena. Registar će biti izrađen u skladu sa praksom evropskog suda, biće poluzatvorenog tipa, odnosno neće biti u potpunosti dostupan javnosti. Pravo uvida će imati svi organi pravosuđa, organi gonjenja, organi, institucije i udruženja koja rade sa djecom koja će, prilikom zapošljavanja novih radnika biti dužna da provjere da li su lica koja konkurišu na to radno mjesto upisana u registar – navela je ona.

Markovićeva je naglasila da svrha zakona nije stigmatizacija, već prevencija s ciljem onemogućavanja presuđenih lica da ponove krivična djela.

– Lica iz registra imaće dužnost da se jednom godišnje lično prijave organu unutrašnjih poslova i moraće policijskim upravama prijaviti odlazak iz mjesta prebivališta, kako bi policijska uprava mjesta u koje odlaze mogla biti upozorena – rekla je ona.

Markovićeva je naglasila da je način upisa u registar usklađen sa evropskom praksom, te da upisana lica trajno ostaju u evidenciji registra.

Ona je navela da će radna verzija nacrta zakona, nakon što se finalizuje, biti stavljena na javnu raspravu, a zatim dostavljena Vladi na usvajanje, koja će je uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Markovićeva je rekla da očekuje da se ovaj nacrt zakona tokom novembra nađe pred poslnicima NSRS.

Svrha Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorišćavanja djece je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorišćavanja, kao i sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ovu vrstu krivičnih djela da ih ponovo učine.

(rtrs.tv)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!