Vlada Srpske danas o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

80

Na predloženom dnevnom redu nalazi se i razmatranje informacije o načinu obračuna koncesionih naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, kao i razmatranje izvještaja o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2016/2017. godinu.

Vlada bi trebalo da razmatra Nacrt šestog periodičnog izvještaja BiH o provođenju UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Za sjednicu predloženo je i razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju povrata sredstava po osnovu koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Srpske, kao i Prijedloga odluke o odobravanju povrata sredstava po osnovu zakupnine za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se više prijedloga odluka o davanju saglasnosti na plan utrošaka i relokacije sredstava, prenose agencije.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!