Jedan inspektor zadužen za kontrole u cijeloj RS

85

 Inspektorat RS suočen je sa velikim problemima u organizaciji posla zbog nedostatka kadra, pa su u situaciji da je za kontrole u oblastima socijalne zaštite i željezničkog saobraćaja zadužen samo po jedan, dok u oblasti rudarstva rade dva inspektora za teritoriju čitave Srpske.

Druga krajnost je, kako ističu u Inspektoratu, pripajanje pojedinih oblasti inspekcijskog nadzora, koje pokriva jedan inspektor.

Razlog za ovakvo stanje, objašnjavaju u Inspektoratu, jeste ograničen budžet i odliv službenika specifičnih zvanja, ali i činjenica da inspektori godišnje obave oko 146.000 kontrola.

Ističu da je za pojedina radna mjesta veoma teško pronaći kadar koji ispunjava zakonske uslove i koji je spreman da radi za primanja koja su propisana zakonom, jer kao inženjeri određenih struka mogu ostvariti veća primanja u proizvodnom sektoru.

– Problem kadrovskog deficita nastojimo riješiti tako da u slučajevima gdje je to moguće u skladu sa zakonom jednog inspektora ovlastimo za vršenje nadzora iz nekoliko različitih inspekcijskih oblasti – istakli su u Inspektoratu RS, koji važi za ključnu kariku koja kontrolama obezbjeđuje poštivanje prava i standarda u širokoj lepezi djelatnosti.

I u oblasti nadzora radnih odnosa i zaštite na radu, s obzirom na to da je broj inspektora u odnosu na broj privrednih subjekata nedovoljan, Inspektorat se opredijelio za objedinjavanje nadležnosti inspektora.

– Značajan dio vremena inspektori utroše na razgovore sa strankama, učestvovanje na sudovima na osnovu pokrenutih prekršajnih postupaka, pripremanje kontrola, pisanje izvještaja i informacija. Osim toga, inspektori su često angažovani i u popodnevnim satima i vikendom – kazali su u Inspektoratu.

Sindikalci upozoravaju da se iz problema koje je objelodanio Inspektorat može zaključiti da u pojedinim oblastima, za koje su zaduženi prebukirani inspektori, vlada haos, ako se zna da se zakoni krše i u onima koje su pod stalnim nadzorom inspekcije.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić kaže da se ne smije dozvoliti da jedan inspektor kontroliše pet oblasti.

– Problem je što se radi o specifičnim oblastima, čiji inspektori stalno treba da budu u procesu edukacije, jer se stvari mijenjaju iz časa u čas. Zbog toga je neophodno povećati broj stručnih inspektora za određene oblasti kako bi bio ostvaren rezultat – kazala je Mišićeva.

Savez sindikata je, kako kaže, spreman da svojim glasom doprinese da se inspektorima poveća plata i poboljšaju uslovi rada, kako bi se izbjegla korupcija.

Predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić kaže da, osim adekvatnog broja inspektora, oni treba da budu na odgovarajući način i osposobljeni da svoj posao mogu izvršavati jednoobrazno.

– Često se suočavamo sa problemom da dva inspektora daju različita mišljenja. To je nedopustivo i samo stvara probleme privrednicima. Zbog toga je važna njihova edukacija – kazao je Đurić.

Govoreći o situaciji da je u željezničkom sektoru za cijelu RS zadužen samo jedan inspektor, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti “Željeznica RS” Zlatko Marin ističe da to nije jedini problem.

– Problem je da i ono što prilikom kontrole naloži taj jedan inspektor niko ne poštuje. Jednostavno, zakazao je sistem odgovornosti – istakao je Marin.

Saradnja

U Inspektoratu RS ističu da u saradnji sa Savezom opština i gradova RS nastoje izgraditi što efikasniju mrežu inspektora na lokalnom i republičkom nivou.

– Pod tim se podrazumijeva uvođenje jedinstvenog sistema, metodologije postupanja i viši stepen koordinacije republičkih i opštinskih inspektora radi lakšeg upravljanja i organizacije rada. To bi potencijalno moglo rezultirati organizovanjem inspekcije na jednom nivou – kazali su Inspektoratu.

(glassrpske.com)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!