Radna verzija Programa razvoja socijalne zaštite

122

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku obavještava sve zainteresovane građane, naučnu i stručnu javnost, predstavnike nevladinog i javnog sektora, da dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije na nacrt prijedloga „Program razvoja socijalne zaštite za period 2018-2020. godine“, sa ciljem izrade finalnog prijedloga ovog dokumenta koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Grada.

„Program razvoja socijalne zaštite za period 2018-2020. godine“, kreiran je okviru implementacije UNICEF Programa, koji ima za cilj unapređenje socijalne i dječije zaštite i rezultat je rada Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica i Operativnog tima za socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica, kao multisektorskih tijela koja se sastoje od predstavnika rukovodilaca institucija svih relevantnih sektora i profesionalaca zaposlenih u tim institucijama.

Izradi Programa razvoja, prethodila je izrada detaljne „Analize situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije“ po metodologiji UNICEF-a.

Svoje prijedloge možete da pošaljete do 23. aprila ove godine, JU „Centar za socijalni rad“ na e-mail adresu: csrbl@blic.net.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!